O&S dostarczy LSI 2015 dla Województwa Łódzkiego

Rozpoczynamy prace nad dostawą i wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego wraz z 12 miesięczną usługą hostingu dla Województwa Łódzkiego. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Pomoc Techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ. Projektowany system wspierać będzie procesy obsługi w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec czerwca 2016 roku.

Wdrożenie LSI dla BGK

Trwają prace nad wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą utrzymania, zawierającego Generator Wniosków o Dofinansowanie, wspierającego procesy obsługi w Instytucji Wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego. System wspomagać będzie procesy zarządzania w zakresie procedur związanych ze: składaniem, rejestracją, oceną formalną oraz merytoryczną Wniosków o Dofinansowanie, a także oceną protestów i przygotowywaniem umów o dofinansowanie. Całość prac związana jest z realizacją poddziałania nr 3.2.2 pn. Kredyt na innowacje technologiczne, będącego elementem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec czerwca 2016 roku.

Umowa utrzymaniowa Orange

Podpisaliśmy kolejną umowę na utrzymanie w 2016 roku systemu OPERA dla ORANGE POLSKA S.A. Zasadniczym celem systemu Opera, była automatyzacja procesów aktualizacji danych ewidencyjnych oraz inwestycyjnych Telekomunikacji Polskiej. W ramach obecnej umowy świadczymy Usługi Utrzymania Aplikacji, obejmujące wszystkie moduły systemu (Digitalizacja, E-Archiwum, Roszczenia oraz Projektowanie).