Kierownik Działu Digitalizacji i Big Data

RADZIONKÓW STAŁA (PEŁNY ETAT)

O&S Computer-Soft jest firmą ceniąca profesjonalne podejście do klienta i biznesu, stawiająca na jakość oferowanych produktów i usług. Od ponad 25 lat naszą misją jest wskazywanie Klientom skutecznych rozwiązań informatycznych, które wspierają i usprawniają zasadnicze procesy biznesowe. Dostarczamy zaawansowane systemy dla telekomunikacji, administracji publicznej, bankowości i przemysłu. Naszą wiodącą działalnością jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu digitalizacji i archiwizacji wszelkiego typu dokumentacji. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, do nowo tworzonego działu poszukujemy osoby na stanowisko:  

Kierownik Działu Digitalizacji i Big Data

  Poszukujemy osoby, która na stanowisku Kierownika będzie odpowiedzialna za:
 • Budowanie i zarządzanie zespołem;
 • Opracowanie planów oraz koordynację działań zespołu związanych z realizacją zleceń;
 • Raportowanie do Zarządu Firmy
 • Opracowywanie na podstawie celów organizacji planów i budżetów działu
 • Projektowanie strategii i celów Działu w oparciu o strategie Firmy
Poszukujemy osób, które:
 • Posiadają doświadczenie w zarządzaniu zespołem, min. 2 lata
 • Posiadają wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne;
 • Posiadają wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (mile widziane informatyczne, zarządzanie);
 • Posiadają doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Aktywnie poszukują sposobów na zwiększenie swoich kompetencji, stale dążą do doskonalenia swojego warsztatu;
  Stanowisko daje możliwość:
 • Zarządzania działem odpowiedzialnym za proces digitalizacji i analizę i przetwarzanie danych.
 • Dbania o rozwój członków zespołu, poprzez uczestnictwo w tworzeniu ścieżek rozwojowych pracowników;
 • Budowania pozytywnych relacji w zespole poprzez doskonalenie w obszarze komunikacji;
Zapewniamy:
 • Pracę, która jest wyzwaniem oraz szansą na nieustanny rozwój w obszarze zarządzania i technologii
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 4000-6000 tyś brutto
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16
 • Realne możliwości decydowania o przebiegu własnej kariery i rozwoju;
 • Niekorporacyjną kulturę pracy (bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród pracowników, transfer wiedzy między działami);
 • Zaplecze socjalne i przyjazną przestrzeń pracy (np. duży parking dla pracowników)
 • Bliskość węzłów komunikacyjnych (wygodny dojazd do pracy).
 • Szkolenia wprowadzające na stanowisko pracy
 
 • W cv prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 8862785813, REGON 891556010, którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, przez Administratora Danych Osobowych tzn. O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12, o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: a.brzezina@oands.com.pl;  
 3. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani przekazywane do innych państw.

APLIKUJ

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Oands Sp. z o. o, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 dla celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Oands Sp. z o. o. oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.