Kierownik Zespołu Programistów

RADZIONKÓW STAŁA (PEŁNY ETAT)

Dołącz do zespołu profesjonalistów i już dziś razem z nami inspiruj innych poprzez innowacyjność! O&S Computer-Soft jest firmą ceniąca profesjonalne podejście do klienta i biznesu, stawiającą na jakość oferowanych produktów i usług. Dostarczamy zaawansowane systemy dla telekomunikacji, administracji publicznej, bankowości i przemysłu. Naszym celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i w związku z dynamicznym rozwojem szukamy kandydata na stanowisko:  

Kierownik Zespołu Programistów

  Poszukujemy osoby, która na stanowisku Kierownika będzie odpowiedzialna za:
 • Właściwe planowanie pracy Działu
 • Opracowywanie i realizację planów i harmonogramów prac działu
 • Nadzór nad organizacją pracy w Dziale
 • Raportowanie pracy Działu do Zarządu Firmy
 • Poszerzanie kompetencji i zapewnienie rozwoju podległemu zespołowi
Poszukujemy osób, które posiadają:
 • Posiadają doświadczenie w zarządzaniu zespołem, min. 2 lata
 • Posiadają wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne;
 • Posiadają wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (mile widziane informatyczne, zarządzanie);
 • Posiadają doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Aktywnie poszukują sposobów na zwiększenie swoich kompetencji, stale dążą do doskonalenia swojego warsztatu;
  Stanowisko daje możliwość:
 • Wykształcenie wyższe ( techniczne)
 • 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Praktyczną znajomość narzędzi i metod działania w obszarze produkcji oprogramowania wykorzystywanych w firmie
 • Doświadczenie i znajomość technologii IT umożliwiające wyznaczanie kierunków rozwoju technologii i narzędzi wykorzystywanych w zespole
 • Posiadają wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne
 • Posiadają doskonałe umiejętności organizacyjne
O Nas: Projekty: SMART CITY, telekomunikacja, administracja publiczna, branża finansowa, Zespół: Programiści różnych poziomów, analityk biznesowy, specjalista baz danych, web-developer Technologie : Java, JavaFX, JavaEE, Spring, Spring Boot, Tomcat, Git, Eclipse, Maven, UML, MysQL, PostgresQl, Firebird, JBoss, Hibernate, JSF, JavaScript, AngularJS, CSS, HTML Zapewniamy:
 • Pracę, która jest wyzwaniem oraz szansą na nieustanny rozwój,
 • Rynkowe wynagrodzeniew firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Realne możliwości decydowania o przebiegu własnej kariery i rozwoju;
 • Niekorporacyjną kulturę pracy(bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród pracowników, transfer wiedzy między działami);
 • Zaplecze socjalne i przyjazną przestrzeń pracy(np. prywatny parking)
 • Bliskość węzłów komunikacyjnych (wygodny dojazd do pracy).
 
 • W CV prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 8862785813, REGON 891556010, którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, przez Administratora Danych Osobowych tzn. O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12, o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: a.brzezina@oands.com.pl;  
 3. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani przekazywane do innych państw.
  Informujemy o tym, że:
 1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 8862785813, REGON 891556010, którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. przenoszenia swoich danych,
 6. wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności można dokonać przez zgłoszenie na adres e-mail administratora danych osobowych: a.brzezina@oands.com.pl;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 2. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

APLIKUJ

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Oands Sp. z o. o, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 dla celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Oands Sp. z o. o. oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.