Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jest wyróżnieniem oraz docenieniem profesjonalnej jakości usług oferowanych przez firmę O&S Computer-Soft.