"Mam zawód mam pracę w regionie"

Podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie w edukację młodzieży, które przyczyniły się do wzrostu praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu oraz do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w regionie.