Smart City Lab

Jesteśmy zaangażowani w realizację projektów z zakresu smart city, polegających m.in. na wdrażaniu mechanizmów i narzędzi służących do realizacji usług publicznych ukierunkowanych na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniających jednocześnie rozwój adresowanych dla urzędników, mieszkańców, turystów i przedsiębiorców usług elektronicznych. Istotnym proponowanym elementem rozwiązań jest udostępnianie aktualnej informacji i interakcja pomiędzy uczestnikami postępowań administracyjnych z wykorzystaniem e-usług i komunikacji elektronicznej. Ponadto, realizowane projekty dotyczą monitoringu miejskiego i lokalnych aplikacji społecznościowych zwiększających porządek i bezpieczeństwo oraz inteligentnego opomiarowania w czasie rzeczywistym (zużycie wody, energii, gazu). Będąc wnikliwym obserwatorem rzeczywistości O&S Computer-Soft dostrzega, że miasta jako ośrodki gospodarcze, kulturalne i centra życiowych interesów swoich mieszkańców, są predystynowane do wdrażania i integracji innowacyjnych koncepcji i rozwiązań. Innowacje te dotyczą m.in. bezpieczeństwa publicznego, transportu, gospodarki wodnej, budownictwa, usług publicznych i funkcjonowania administracji. Wymienione zagadnienia związane są z koncepcją miasta inteligentnego - smart city, która w ostatnich kilku latach zyskała szerokie rzesze zwolenników.