Statuetka "Grasz o Staż"

Udział 17 edycji konkursu, jako organizator stażu dla studentów oraz ufundowanie wysokiego stypendium dla uczestników.