UKE

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Narzędzie Pomiarowo-Kontrolne (NPK), służące do oceny parametrów sieci szerokopasmowych. Nasze rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego i administracji publicznej, a także przedsiębiorcom uczestniczącym w budowie e-usług publicznych, tworzącym treści cyfrowe w Internecie oraz użytkownikom treści cyfrowych dostępnych w Internecie szerokopasmowym. Kluczową zaletą NPK jest połączenie najwyższej dokładności pomiarów z w pełni scentralizowanym i zautomatyzowanym zarządzaniem elementami systemu. Nasze urządzenia pomiarowe posiadają funkcjonalność i dokładność porównywalną do najlepszych na rynku laboratoryjnych urządzeń pomiarowych. Równocześnie wykonywane za ich pomocą pomiary są zarządzane w sposób automatyczny, co pozwala na optymalizację pomiarów i procesu przetwarzania wyników. Dzięki tym zaletom narzędzie NPK przewyższa inne dostępne na rynku narzędzia pomiarowe. Opracowano i zaimplementowano algorytmy pomiarów parametrów RTD, MDR, Jitter, PLR, DNS. W ramach projektu zostały przygotowane aplikacje pomiarowe dostępne na wszystkie popularne platformy sprzętowe stacjonarne oraz mobilne m.in.: Windows, Linux, MAC OS, Android, Windows Phone, ios.  W ramach produkcji oprogramowania zastosowaliśmy technologie: Eclipse, Java FX 8, ObjectiveC, Apache Maven 3, Java2EE, Spring 4.1.4, Spring Security 3.2.5, Spring JDBC 4.1.4, JavaServer Faces (JSF 2.2), C#, Java SE.