Wdrożenie LSI dla BGK

Trwają prace nad  wdrożeniem  Lokalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą utrzymania, zawierającego Generator Wniosków o Dofinansowanie, wspierającego procesy obsługi w Instytucji Wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego. System wspomagać będzie procesy zarządzania w zakresie procedur związanych ze: składaniem, rejestracją, oceną formalną oraz merytoryczną Wniosków o Dofinansowanie, a także oceną protestów i  przygotowywaniem umów o dofinansowanie. Całość prac związana jest z realizacją poddziałania nr 3.2.2 pn. Kredyt na innowacje technologiczne będącego elementem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec czerwca 2016 roku.