Wdrożenie portalu PKiD

Ukończyliśmy prace nad zaprojektowaniem oraz wdrożeniem Internetowej Platformy Incydentów, Kradzieży i Dewastacji infrastruktury technicznej. Projekt realizowany był na podstawie zawartej w 2015 roku umowy z Fundacją na rzecz Przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury, powstałej w ramach Memorandum o współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury, będącego inicjatywą trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. Aplikacja ma na celu wykazywanie aktualnych danych na temat skradzionej bądź zdewastowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej. Serwis będzie narzędziem, które ma ułatwić naświetlenie ogromu skali kradzieży i dewastacji infrastruktury w kraju. Ułatwi współpracę rzeczników prasowych firm i urzędów będących sygnatariuszami Memorandum z mediami. Będzie dostępny dla Policji i Sądów. Zobrazuje problem politykom pracującym nad aktami prawnymi mogącymi zmniejszyć skalę zjawiska.