Założenie O&S

Nasza historia zaczyna się w 1992 roku. Wówczas działaliśmy jako spółka cywilna. Dziewięć lat później O&S Computer-Soft przekształcił się w spółkę komandytową, a od 2004 roku prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym założeniem, które sukcesywnie realizujemy od ponad 20 lat, jest budowanie marki będącej symbolem wysokiej jakości usług IT. Osiągamy go poprzez ciągły rozwój organizacyjny firmy, doskonalenie procedur obsługi klienta i poszerzanie zakresu naszych kompetencji.