Asystent Geodety

PRACA ZDALNA STAŁA (PEŁENY ETAT)

O&S Computer - Soft  realizuje projekty IT oraz Digitalizacji dokumentacji e-archiwum dla Administracji Rządowej i Administracji Samorządowej. Poszukujemy osoby na stanowisko:

Asystent Geodety

Zakres obowiązków:

 • Analiza jakości dokumentacji geodezyjnej;
 • Opracowanie dokumentów oraz ich rejestracja w zasobie geodezyjnym
 • Wyznaczanie zasięgów do opracowań geodezyjnych;
 • Tworzenie baz danych na podstawie materiałów źródłowych;
 • Opracowanie dokumentów oraz ich rejestracja w zasobie geodezyjnym

Poszukujemy osoby, która posiada:

 • Wykształcenie geodezyjne wyższe lub w trakcie- mile widziane geodezja i kartografia;
 • Wiedzę i umiejętność czytania dokumentacji geodezyjnej;
 • Znajomość prawa geodezyjnego;
 • Zamiłowanie do pracy przy komputerze;
 • Zmysł przestrzenny;
 • Umiejętność obsługi geodezyjnych systemów informatycznych (np. C-GEO, TurboEwid)- mile widziane.

Oferujemy:

 • Pracę, która daje szansę na nieustanny rozwój w dziedzinie geodezji;
 • Nabywanie geodezyjnego doświadczenia w branży IT
 • Zapoznanie z metodami i warsztatem pracy Geodety;
 • Rynkowe wynagrodzenie;
 • Sukcesywne poszerzanie kompetencji poprzez szkolenia prowadzone przez Geodetę;
 • Realne możliwości decydowania o przebiegu własnej kariery i rozwoju;
 • PZU ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 
Zgłoszenia w formie CV prosimy przesłać na adres: rekrutacja@oands.com.pl
W CV prosimy zawrzeć klauzulę:   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 886 - pokaż numer telefonu - 3, REGON 891 - pokaż numer telefonu - , którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, przez Administratora Danych Osobowych tzn.O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12, o tym, że:
 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: a.brzezina@oands.com.pl;
 • Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani przekazywane do innych państw.”
  Informujemy o tym, że:
 • Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 886 - pokaż numer telefonu - 3, REGON 891 - pokaż numer telefonu - , którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 • Posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności można dokonać przez zgłoszenie na adres e-mail administratora danych osobowych: a.brzezina@oands.com.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 • Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

APLIKUJ

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Oands Sp. z o. o, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 dla celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Oands Sp. z o. o. oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.