Frontend Developer

RADZIONKÓW STAŁA (PEŁNY ETAT)

O&S Computer-Soft jest firmą ceniąca profesjonalne podejście do klienta i biznesu, stawiającą na jakość oferowanych produktów i usług. Od prawie 30 lat dostarczamy zaawansowane systemy dla telekomunikacji, administracji publicznej, bankowości i przemysłu.

Frontend Developer

Czym się będziesz zajmować:

 • projektowaniem i tworzeniem oraz rozwojem warstwy front-end’owej aplikacji;
 • projektowaniem interfejsów użytkownika;
 • efektywnym wykorzystywaniem gotowych bibliotek JavaScript oraz tworzeniem własnych rozwiązań;
 • tworzeniem responsywnych layoutów z użyciem HTML, CSS3;
 • utrzymaniem i rozwojem systemów tworzonych w technologiach Angular, jQuery, Bootstrap, Spring Boot;
 • zapewnieniem spójności na różnych przeglądarkach desktopowych oraz mobilnych;
 • zdobywaniem wiedzy i ciągłym rozwojem kompetencji;
 • będziesz współpracować z innymi Deweloperami i Front-endami;
 • współuczestniczenie w rozwoju produktu klasy ERP opartego o technologie cloudowe.

Czego oczekujemy:

 • co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobrej znajomości HTML5, CSS3;
 • bardzo dobrej znajomość JavaScript, TypeScript, Angular, Rest;
 • znajomości narzędzia kontroli wersji – Git;
 • znajomości ReactJS, MySQL, PHP, Bootstrap;
 • umiejętności dzielenia się wiedzą oraz komunikatywności.

Warto z nami pracować, ponieważ oferujemy:

 • udział w ciekawych projektach;
 • umowę o pracę lub B2B;
 • rozwój zawodowy i możliwość realizowania własnych pomysłów;
 • zgrany, młody i dynamiczny zespół;
 • niekorporacyjną kulturę pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • parking pod Firmą;
 • elastyczny czas pracy;
 • doceniamy swoich pracowników finansowo więc zarobki są adekwatne do poziomu umiejętności.
Zgłoszenia w formie CV prosimy przesłać na adres: rekrutacja@oands.com.pl
W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 886 - pokaż numer telefonu - 3, REGON 891 - pokaż numer telefonu - , którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, przez Administratora Danych Osobowych tzn.O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12, o tym, że:
 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: a.brzezina@oands.com.pl;
 • Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani przekazywane do innych państw.”
  Informujemy o tym, że:
 • Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O.z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 886 - pokaż numer telefonu - 3, REGON 891 - pokaż numer telefonu - , którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 • Posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności można dokonać przez zgłoszenie na adres e-mail administratora danych osobowych: a.brzezina@oands.com.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 • Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

APLIKUJ

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Oands Sp. z o. o, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 dla celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Oands Sp. z o. o. oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.