Pegasus- urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania, prace B+R

Całkowita Wartość Projektu:  3 989 502,00 pln
Wartość Dofinansowania: 2 251 920,00 pln
Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych: „Dotacje na innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.
Okres realizacji: 15.09.2011 – 28.09.2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-24-011/11-00
PEGASUS składa się z dwóch urządzeń mogących działać razem i osobno. Pierwszym urządzeniem jest głowica pomiarowa służąca równocześnie do prekwalifikacji kabli miedzianych, lokalizacji przekrosowania w miejscach dystrybucji usług telekomunikacyjnych, pomiaru długości kabla oraz parametrów wąskiego pasma. Drugie urządzenie to matryca komutacyjna do automatyzacji kreowania połączeń (krosowanie) w punktach dystrybucji usług telekomunikacyjnych (np. szafach kablowych, MDF) w oparciu o układy optoelektroniczne. Nasz produkt jest pierwszym na rynku europejskim, tak kompleksowym rozwiązaniem dedykowanym dla operatorów telekomunikacyjnych, które pozwoli na całkowitą automatyzację podłączania, serwisowania oraz pomiaru świadczonych usług związanych z przesyłaniem danych zarówno głosowych jak i internetowych oraz telewizyjnych. Wprowadza nowe, unikalne korzyści dla dostawców oraz klientów dzięki możliwości bieżącej weryfikacji poprawności podawanej usługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie usługi żądane od operatora. Dodatkowo nasz produkt może być wykorzystywany we wszystkich branżach, gdzie występują kable miedziane.
Informujemy, że w dniu 31.12.2016 zakończyliśmy prace wdrożeniowe Projektu Pegasus.