Wdrożenie innowacyjnych technologi masowej digitalizacji, wektoryzacji i skanowania

Całkowita Wartość Projektu: 1 679 442,00 pln
Wartość Dofinansowania: 361 413,27 pln
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W ramach dofinansowania udzielonego z Regionalnego...

O&S – przyszłością dla rozwoju szkolnictwa

Priorytet IX, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Cel Projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost szans i atrakcyjności na rynku pracy 105 uczniów (w tym 25 kobiet) ZS 1 w Piekarach Śląskich poprzez odbyte staże do VI 2015 roku.
Charakterystyka...

Novpol

A new concept for the recycling of incompatible polymers allowing the creation of new polymeric materials with enhanced properties.