Wdrożenie innowacyjnych technologi masowej digitalizacji, wektoryzacji i skanowania

Całkowita Wartość Projektu: 1 679 442,00 pln
Wartość Dofinansowania: 361 413,27 pln
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W ramach dofinansowania udzielonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Firma O&S Computer-Soft Sp. z o.o. prowadziła prace nad projektem mającym na celu wdrożenie nowoczesnego systemu masowego skanowania, digitalizacji oraz wektoryzacji i klasyfikacji dokumentacji papierowej w oparciu o innowacyjne produkty, technologie oraz autorskie rozwiązania w przedmiotowym zakresie (E-Archiwum). Dzięki usłudze e-archiwizacji dostęp do dokumentów staje się niezwykle łatwy. Znikają ograniczenia związane z korzystaniem z tradycyjnych archiwów danych. Do minimum zostaje zniwelowana konieczność wysiłku związanego z odnalezieniem, transportem oraz użytkowaniem dokumentów udostępnianych w formie tradycyjnej, gdyż korzystanie z elektronicznego zasobu danych odbywa się z pozycji stanowiska komputerowego. Korzystanie z e-archiwum skutecznie ogranicza czas i ponoszone koszty.
Hasło programu: „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl