CAREER

Join us today!

PEOPLE CREATE QUALITY

There is no good company without good employees. Therefore, to our team we are looking for the best specialists and those who want to grow and learn. We value openness, ingenuity and professionalism. Would you like to join us? See what our current job offers are. Even if you have not found anything for yourself and feel that you have something to offer, just send us your CV or fill out a skill survey. We will definitely contact you.

O OANDS MÓWIĄ

Agnieszka Brzezina
Director of Public Sector
The professional team that I joined, the ability to improve my qualifications and the support of my superiors, makes the projects we bring to our customers a great satisfaction.
Kasia Gołębiowska
Junior Business Analyst
After starting as a consultant, there was an opportunity to join the software development team at OandS. It is here that I learned to overcome my limitations with difficult projects that have contributed to my personal and professional development and allowed me to move on. I am proud to be part of this team!
Michał Przeniczny
Junior programmer
Working in Oands gives me great opportunities for development. Even if you do not deal with something, there will always be someone willing to share your knowledge with you.

JOB OFFERS

no job offers

PRZEŚLIJ SWOJE CV

Pozwól nam się poznać!

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Oands Sp. z o. o, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 dla celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Oands Sp. z o. o. oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.

ANKIETA