Wsparcie dla edukacji

Wymierne korzyści dla środowiska lokalnego i regionalnego może przynieść tylko współpraca pomiędzy sektorami nauki, biznesu i samorządem. Dlatego od lat O&S Computer-Soft uczestniczy w transferze wiedzy i umiejętności pomiędzy firmą, a śląskimi uczelniami wyższymi, ale również podejmuje współpracę z naukowcami z całego kraju. Prezes Zarządu, Pan Eugeniusz Orłowski, jest członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Projekty regionalne i lokalne”, która od 2011 roku odbywa się co roku na początku czerwca w Radzionkowie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń zdobytych przez samorząd lokalny, sektor nauki oraz przedstawicieli świata biznesu w zakresie zarządzania lokalnymi i regionalnymi projektami rozwojowymi. Ludzi z pasją, chętnych do podjęcia różnych wyzwań można także spotkać na szczeblu szkół średnich. Jako przykład takiego podejścia może posłużyć rokroczna organizacja przez O&S praktyk zawodowych dla uczniów techników czy liceów profilowanych.

Program Partnerski E-Klasa

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich

Technologia

O&S stawia na rozwiązania oparte na wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu. Nauka to nasza pasja, nieustannie rozwijamy się w poszukiwaniu rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Dzięki współpracy z licznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi na bieżąco śledzimy nowe trendy technologiczne oraz z sukcesem wykorzystujemy je przy realizacji kolejnych projektów. Dzięki wykorzystywaniu innowacyjnych metod pracy jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom nie tylko usługi typowo informatyczne, ale również doradztwo w obszarze doboru i wdrożeń „szytych na miarę” rozwiązań.
  • Eclipse
  • Java FX 8
  • ObjectiveC
  • Apache Maven 3
  • Java2EE
  • Spring 4.1.4
  • Spring Security 3.2.5
  • C#